Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Wat kan de Stimulus voor u betekenen?

Medici, paramedici en collega-fysiotherapeuten kunnen gebruikmaken van de Stimulus om aanvullende diagnostiek bij hun patiënten uit te voeren. Dit kan door middel van een verwijzing of via een aanvraag voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult. De Stimulus is een praktijk die zich hoofdzakelijk richt op de diagnostiek en behandeling van myofasciale pijnklachten en muziek gerelateerde klachten. Een speciaal aandachtsgebied vormen de myofasciale pijnklachten in de craniomandibulaire regio. U kunt gebruik maken van deze specialistische kennis en diagnostische vaardigheden om uw patiënt nog beter van dienst te zijn.

Bij welk klachtenbeeld is een verwijzing zinvol?

Beeld dat past bij myofasciale pijnklachten:

 • De patiënt heeft uitstralende pijn en daaraan gerelateerde mobiliteitsstoornissen en of autonome verschijnselen;
 • Er is sprake van persisterende klachten, die onvoldoende reageren op medicatie of andere therapie;
 • Bij beeldvormend onderzoek zijn geen of niet klinische afwijkingen te zien;
 • Er is sprake van onbegrepen klachten;
 • Er ontstaat met training geen betere of zelfs een slechtere spierfunctie;
 • De patiënt heeft al een heel circuit van artsen en behandelaars gezien, zonder dat iets hielp of er een diagnose gesteld kon worden.

Op deze pagina kunt u uitgebreidere informatie hierover lezen.

Beeld dat past bij myofasciale pijnklachten in de craniomandibulaire regio:

 • De patiënt voelt pijn aan tanden of kiezen, maar er is geen odontogene oorzaak te vinden;
 • Er is sprake van bruxeren, sociaal-emotionele gespannenheid;
 • Vaak is er ook spanningshoofdpijn, migraine, of nek- en schouderpijn;
 • Er zijn crepitaties in de kaakgewrichten of een gedevieerde mondopening;
 • Er is sprake van oorpijn, oorsuizen, duizeligheid, sinuspijn;
 • Er zijn problemen met slikken of met de stem.

Op deze pagina kunt u uitgebreidere informatie hierover lezen.

Beeld dat past bij muziek gerelateerde klachten:

 • De klachten zijn ontstaan of verergeren door het bespelen van een instrument;
 • De klachten zijn niet ontstaan door het bespelen van een instrument, maar hinderen daar wel bij;
 • Er is behoefte aan adviezen op het gebied van speelhouding, eventuele aanpassingen aan het instrument of over gezonde studiegewoontes.

Op deze pagina kunt u uitgebreidere informatie lezen.

Cursus Patroonherkenning en Palpatietechnieken voor de Diagnostiek van Myofasciale Pijn

Myofasciale pijn is een zeer veel voorkomende oorzaak voor pijnklachten. Wanneer de diagnose “myofasciale pijn” bij medici en paramedici niet in de differentiaal diagnose voorkomt, kan dit voor degene die er last van heeft leiden tot een langdurige tocht door het medisch circuit, zonder dat er een passende behandeling plaatsvindt. Om myofasciale pijnklachten te kunnen diagnosticeren, is het van belang dat de behandelaar kennis heeft van de referred pijnpatronen van de diverse spieren en over de sensibele, motorische en autonome verschijnselen die kunnen voorkomen. Met specifieke palpatietechnieken kan deze diagnose in een lichamelijk onderzoek bevestigd worden. Het is voor (para-)medici zeer de moeite waard om hier kennis van te nemen, zodat de patiënt of cliënt sneller adequaat behandeld kan worden.

Om deze kennis en vaardigheden over te dragen, biedt de Stimulus regelmatig de cursus “Patroonherkenning en Palpatietechnieken voor de Diagnostiek van Myofasciale Pijnklachten” aan. In een kleine groep bespreken we de pathofysiologische achtergronden van myofasciale pijn. Het herkennen van de referred pijnpatronen wordt aangeleerd, evenals een systematische zoekstrategie om de myofasciale triggerpoints te vinden. De palpatietechnieken worden uitgebreid geoefend. Bij de cursus hoort een informatiemap met een praktisch zoeksysteem dat in de dagelijkse praktijk gemakkelijk te raadplegen is.

De cursus kan voor uw setting en specialisatie op maat aangeboden worden en in-company worden gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk.