Kosten en betaling

Kosten en betaling

Onafhankelijke fysiotherapie

Fysiotherapie de Stimulus is een onafhankelijke praktijk. Dat betekent dat ik er bewust voor gekozen heb om met geen enkele zorgverzekeraar een contract af te sluiten. Dit omdat zij mij slechts de mogelijkheid bieden om een standaardovereenkomst bij het kruisje te ondertekenen. Er zijn geen gelijkwaardige onderhandelingen over de inhoud van zo’n contract. Het tekenen van een standaardcontract zou mij hinderen bij het goed kunnen uitoefenen van mijn vak, want:

  • De administratieve belasting rondom het aanleveren van gegevens en het indienen van declaraties legt een onevenredig groot beslag op mijn tijd. Ik besteed die tijd liever aan de behandeling zelf.
  • De toenemende eisen om patiëntgegevens en behandelgegevens te verstrekken omwille van wat verzekeraars “transparantie” noemen, is niet te rijmen met mijn beroepsgeheim.
  • Ik vind het daarnaast onwenselijk dat medewerkers van zorgverzekeraars (mensen die niet gehouden zijn aan een medisch beroepsgeheim), privacygevoelige behandelgegevens kunnen inzien. Als verzekeraars toch dit soort gegevens willen verzamelen, zouden zij ze rechtstreeks aan hun klanten moeten vragen in plaats van aan de fysiotherapeut.
  • Verzekeraars hanteren een behandelindex. Die zorgt ervoor dat fysiotherapeuten met een contract gestraft worden wanneer zij je “teveel” behandelen. Het is niet duidelijk hoe zij bepalen wat teveel is. Gevolg is dat je niet de behandelingen kunt krijgen die je nodig hebt en waar je wel premie voor hebt betaald. Ik wil niet dat verzekeraars kunnen bepalen wat voor jou noodzakelijke zorg is.
  • Hoewel de tarieven in de fysiotherapie zijn vrijgegeven, wordt in alle contracten de vergoeding voor een behandeling eenzijdig door de verzekeraar bepaald. Bovendien hanteren alle verzekeraars weer andere tarieven, zodat ik heel veel verschillende tarieven in rekening zou moeten brengen voor één en dezelfde behandeling fysiotherapie. Dat vind ik niet logisch.
  • De huidige contracttarieven zijn inmiddels zo laag dat hierdoor de duur van één behandeling ernstig onder druk komt te staan. De enige mogelijkheid die de fysiotherapeut heeft om zijn praktijk kostendekkend te krijgen, is om meer patiënten te behandelen in minder tijd. De gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit en effectiviteit van je behandeling vind ik onacceptabel.
  • Met de door verzekeraars geboden tarieven zou het niet mogelijk zijn om in mijn eigen ontwikkeling en vakkennis te investeren door middel van scholing. Dit is zeer onwenselijk omdat de gezondheidszorg bij uitstek een vakgebied is dat niet stilstaat. Onvoldoende bij- en nascholing is nadelig voor de kwaliteit van behandelen.

Fysiotherapie de Stimulus stelt het belang van de cliënt voorop: voldoende tijd en aandacht voor onderzoek en behandeling en geen inbreuk op het beroepsgeheim. Zo kan ik onafhankelijk kwaliteitszorg en specialistische fysiotherapie aanbieden. Registratie in zowel het BIG-register als het kwaliteitsregister van het beroepsgenootschap (KNGF) garanderen dat mijn vakkennis en fysiotherapeutisch handelen up-to-date zijn.

Prijslijst

Voor 2024 gelden de volgende tarieven:
Screening, intake en onderzoek € 65,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 65,-
Behandeling fysiotherapie / dry needling € 48,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 25,-
Telefonische zitting (per kwartier) € 25,-
Rapportage aan derden (per kwartier) € 35,-

De duur van een behandeling is gemiddeld een half uur. Als ik meer tijd heb, of denk nodig te hebben, dan krijg je die ook. Dit zonder extra kosten.

NB: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én een behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. De kosten van een eerste bezoek zullen in dat geval €113,- bedragen. Vanaf 2017 moet iedere nieuwe behandelserie beginnen met een (screening), intake en onderzoek.

Betaling

De behandeling wordt contant, aan het eind van de afspraak betaald, bij voorkeur via de pinautomaat. Je ontvangt altijd een gespecificeerde nota, op papier of digitaal, die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden krijg je het bedrag waar je recht op hebt terugbetaald. Kijk hier voor meer informatie over de vergoeding van je behandelingen.

NB: Niet tijdig afgezegde afspraken of niet nagekomen afspraken komen altijd voor eigen rekening, dit omdat het voor mij dan niet meer mogelijk is om iemand anders in te plannen op die tijd. De kosten hiervoor zijn 75% van het behandeltarief. In 2024 is dit
€ 36,-. Lees hier meer over tijdig afzeggen. De betalingsvoorwaarden van De Stimulus vind je hier.